Samenwerking

*    De psychologen die verenigd zijn in de Utrechtse Psychologen Coöperatie u.a. werken op vele manieren meer en minder geformaliseerd samen. Gezamenlijk streven zij er bijvoorbeeld naar om zonder wachtlijst binnen de Generalistische Basis GGZ  nieuwe cliënten te kunnen verwelkomen.

Daartoe informeren zij elkaar maandelijks over de ruimte in hun agenda’s.
Dit maakt het mogelijk om cliënten en verwijzers te informeren over een collega waar zonder wachttijd ruimte is voor intake en behandeling.

*       In de stad Utrecht is er goede samenwerking van de UPC u.a. met de huisartsen.

Huisartsen Utrecht Stad (HUS) is een samenwerkingsverband van alle Utrechtse huisartsen. Er is door de Utrechtse Psychologen Coöperatie u.a. en de HUS  een Raamovereenkomst GGZ ondertekend waarin (terug)verwijzing, consultatie en samenwerking met zorgaanbieders uit de Generalistische Basis-GGZ en de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) is vastgelegd.

*   Met de zorgverzekeraars zijn contacten gelegd.

Met zorgverzekeraar VGZ is bereikt dat leden van de Utrechtse Psychologen Coöperatie voor kwaliteitsniveau 3 kunnen contracteren.